Kadra 2023/2024

DYREKTOR
mgr Urszula Drzewiecka

Wicedyrektor
mgr
Hanna Matuszak

Kadra pedagogiczna:

mgr Paulina Andrzejczak

mgr Ewa Karmowska

mgr Katarzyna Kasprzak

mgr Katarzyna Kolska

mgr Dorota Kubiak

mgr Natalia Kwiatkowska

mgr Agnieszka Lalik

mgr Anna Latek

mgr Monika Pik

mgr Marzena Prusak

mgr Jolanta Sikora

mgr Justyna Urbaniak

mgr Anna Urbańska

mgr Kinga Wojciechowska

mgr Leszek Twardowski - ksiądz

 

Nauczyciel języka angielskiego:

mgr Natalia Kwiatkowska

Nauczyciele specjaliści, terapeuci:

mgr Katarzyna Kasprzak – terapeuta pedagogiczny

mgr Kinga Wojciechowska – terapeuta pedagogiczny

mgr Agnieszka Lalik – logopeda

mgr Anna Latek – oligofrenopedagog, pedagog specjalny

mgr Marzena Prusak – logopeda

mgr Sylwia Włodarek - Oblizajek – surdopedagog, tyflopedagog

Pomoc nauczyciela:

Emilia Lewandowska

Weronika Rybczyńska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

Główny księgowy – mgr Katarzyna Żak
Starszy intendent – Agnieszka Karpowicz
Starszy specjalista – Marzena Chojnacka

PRACOWNICY OBSŁUGI:
WOŹNE ODDZIAŁOWE:
Nina Goździk

Anna Ircha

Anna Karólak

Agnieszka Przybylak

Agnieszka Skoneczny

Lidia Witasik

Martyna Woźniak

Joaana Kwiatkowska

 

Kucharka – Małgorzata Banaszak

Pomoc kuchenna – Magdalena Bąkowska

Pomoc kuchenna –Małgorzata Jóźwiak

Pomoc kuchenna – Agnieszka Litwa

 

Starszy dozorca – Anna Urbaniak

Konserwator - Jarosław Socha