Listopad
Tematy kompleksowe:
1. Moja miejscowość – mój kraj ( 30X-10 XI)
2. Listopadowa pogoda ( 13XI-17XI)
3. Jesień z książką ( 20XI-24XI)
4. Co ułatwia prace w domu?( 27XI-1XII)

Treści programowe
• nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych);
• rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
• rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo-wzrokowej;
• improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;
• samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończeniu pracy
• samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
• poznawanie historii swojego miasta, ważniejszych zabytków Konina
• utrwalenie symboli narodowych, nazwy stolicy , najdłuższej rzeki w Polsce
• poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie.
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
• próby samodzielnego czytania sylab, wyrazów, zdań;
• formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
• wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
• wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
• poznawanie liter drukowanych i pisanych;
• liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
• analiza słuchowo- wzrokowa wyrazów, podział na samogłoski i spółgłoski
• różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;
• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych(sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań – prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);
• rozpoznawanie cyfr i liczb w zakresie 10.
• określanie pogody jesiennej i różnych zjawisk atmosferycznych
• słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczycieli i zaproszonych gości
• poznawanie etapów powstawania książki
• poznawanie urządzeń ułatwiających prace w naszych domach
• przestrzeganie dzieci przed samodzielnym korzystaniem z urządzeń domowych