LISTOPAD

TEMATY KOMPELKSOWE:

1. „A deszcz pada i pada” – 0d 30.10. – 03.11.2023r.
2. Co powinienem wiedzieć o Polsce – od 06.11-do 10.11.2023r.
3. Zdrowie naszym skarbem – od 13.11. – do 17.11.2023r.
4. Co ułatwia prace w domu? – od 20.11.- do 24.11.2023r.

TREŚCI PROGRAMOWE:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:

• korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
• wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
• zakładanie ubrań, butów;
• spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
Językowa aktywność dziecka:
• rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
• nabywanie koordynacji ruchowej;
• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
Artystyczna aktywność dziecka:
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:
• nazywanie wybranych części ciała;
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:

• dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
• nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:

• uczestniczenie we wspólnych zabawach;
• dzielenie się swoimi przeżyciami;
• doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
• odpowiadanie na pytania.
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka:

• słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
• spacerowanie w pobliżu przedszkola.
Językowa aktywność dziecka:
• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
• wypowiadanie się prostymi zdaniami;
• powtarzanie krótkich rymowanek;
• rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
Artystyczna aktywność dziecka:
• nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
• śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych;
• rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
• uczestniczenie w zabawach naśladowczych;