LISTOPAD

Tematyka kompleksowa
1) Listopadowe wspomnienia 30.10.2023r. - 03.11.2023r.
2) Jesienna pogoda 06.11.2023r. - 10.11.2023r.
3) Zwierzęta domowe 13.11.2023r. - 17.11.2023r.
4) Zimno, coraz zimniej 20.11.2023r. - 24.11.2023r.
5) Kim będę gdy dorosnę? - 27.11.2023r. – 01.12.2023r.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;
 Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
 Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 Grupowanie elementów według wielkości
 Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;
 Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 Utrwalanie nazw ubrań
 Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 Rozumienie słowa opiekun;
 Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 Rozwijanie umiejętności rysowania;
 Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;
 Zapoznanie z pracą weterynarza;
 Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach
 Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 Utrwalanie nazw zwierząt;
 Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 Rozwijanie sprawności manualnej
 Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;