Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupach I – VII 2023/2024

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Jeżyki
Poniedziałek: • "To co mnie otacza" - sensoryczne zabawy pobudzające zmysły w duchu Montessori. A.Lalik
Wtorek: • "Moje zwinne rączki" - program wspierający rozwój motoryki. P. Andrzejczak
Środa: • "Mówię i oddycham" - profilaktyka logopedyczna. A. Lalik
Czwartek: • "Muzyka bawi i rozwija" - zabawy umuzykalniające. P. Andrzejczak
Piątek: • "Jeżyk Michałek w świecie uczuć i emocji" - opowiadania i słuchowiska rozwijające umiejetności społeczne. A. Lalik

 

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Żyrafki
Poniedziałek:
• "Mamy sprawne rączki” – ćwiczenia z zakresu małej
motoryki kształtujące sprawność dłoni i palców.  H. Matuszak

Wtorek: • „Matematyka Smyka” – zabawy rozwijające logiczne myślenie i sprawności językowe.

Realizacja programu autorskiego. Dyrektor U. Drzewiecka

Środa: • "Moje emocje” – nauka odczytywania i nazywania emocji.

Rozwijanie akceptowanych form zachowań i umiejętności komunikacyjnych.
Realizacja innowacji pedagogicznej.  D. Kubiak

Czwartek: • „Jestem małym artystą” – zajęcia plastyczne lub techniczne wyzwalające dyspozycje twórcze.  H.Matuszak

Piątek: • Tańczymy i śpiewamy –zabawy muzyczne i taneczno –ruchowe –rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową

KDS – wg M. Bogdanowicz.  D. Kubiak

 

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Zajączki

Poniedziałek: •Praca odimienną metodą Ireny Majchrzak.

•Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne. E.Karmowska

WTOREK: •Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność manualną dzieci w oparciu o program własny „Moje zwinne rączki”.

•Zabawy muzyczno- ruchowe. A. Latek

ŚRODA: •Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w oparciu o program własny „Pod chmurką”.

•Zabawy rozwijające logiczne myślenie z elementami kodowania.  E. Karmowska

CZWARTEK: •„Bajki z 4 stron świata – rozczytajmy maluchy” modelowanie pasji czytelniczych.

•Zabawy plastyczno-senosoryczne – rozwijanie kreatywności i sprawność manualną. A. Latek

PIĄTEK: •Ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność manualną dzieci w oparciu o program własny „Moje zwinne rączki”.

•Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem gumy sensorycznej. E. Karmowska

 

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Sówki
Poniedziałek: • „Kodowanie na dywanie"- rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci z wykorzystaniem maty do kodowania.

•Czytanie dzieciom bajek z literatury dziecięcej. J. Sikora

Wtorek: • „ Gimnastyka buzi i języka" - ćwiczenia i zabawy narządów mowy, rymowanki,wierszyki.

• Zabawy muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem chusty i gumy sensorycznej.  A.Urbańska

Środa: • „Realizacja innowacji predagogicznej "Piękna nasza Polska cała".

•Zabawy dydaktyczne i sensoryczne. J.Sikora

Czwartek: • Realizacja innowacji pedagogicznej" Baw się i ucz z językiem niemieckim" - Sówkowe zabawy z językiem. 

•Zabawy muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem chusty i gumy sensorycznej. A. Urbańska

Piątek: • Realizacja programu "Mali Einsteini" - eksperymenty i obserwacje.

•Utrwalenie wiadomości i umiejętności z całego tygodnia. J. Sikora

 

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Myszki
Poniedziałek:
• "Muzyczne popołudnia”- zabawy muzyczno- rytmiczne.

• Praca indywidualna wg potrzeb. N. Kwiatkowska

Wtorek: •,,Ciszej, spokojniej, uważniej”- zabawy wyciszające.

• Praca indywidualna wg potrzeb. K. Kasprzak

Środa: •,,Mali Angliści”- zabawy z językiem angielskim.

• Praca indywidualna wg potrzeb. N. Kwiatkowska

Czwartek: •"Muzykę słyszymy- litery widzimy” – zabawy przygotowujące do nauki czytania

• Praca indywidualna wg potrzeb. K. Kasprzak

Piątek: "Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej pt. ,,Przedszkolaki dobrze funkcjonują, gdy ruch i zmysły się integrują”

• Praca indywidualna wg potrzeb. N. Kwiatkowska

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Misie
Poniedziałek: • "W kraine emocji" - zabawy wspierające rozwój społeczno - emocjonalny dzieci 6- letnich. M.Pik

Wtorek: • "Ciszej, spokojniej, uważneiej" - zabawy relaksacyjne w trosce o zdrowie psycho-fizyczne.

Doskonalenie umiejetności uspakajania się, wyciszania oraz opanowania sztuki koncentracji.  K.Kolska
Środa: • "Bose stopki" - joga dla dzieci. Zabawy rozwijające harmonijny rozwój ciała. M. Pik

Czwartek: • „Podróż z ksiażką" - czytanie dzieciom utworów z literaturydzieciecej. Rozbudzenie zainteresowań książką,

wyrabianie nawyku czytania i szanowania książki. K. Kolska
Piątek: • "Mały artysta" - inspiracje i kreacje" poznanie różnorodnych technik plastycznych. M. Pik

Plan zajęć dodatkowych – popołudniowych w grupie Biedronki
Poniedziałek:
• Zabawy relaksacyjne. K. Wojciechowska

Wtorek: • "Artystyczny świat Biedronek" - realizacja treści programu. M. Prusak

Środa: • „Zabawy z chusta animacyjną". K. Wojciechowska

Czwartek: • Kodowanie na dywanie. M. Prusak

Piątek: • „Z książką mi do twarzy" - rozwijanie zainteresowań czytelniczych. K. Wojciechowska