OBJĘCIE PATRONATEM ZWIERZĄT W PARKU

IM. F. CHOPINA W KONINIE PRZEZ PRZEDSZKOLE

NR 16 IM. JANA BRZECHWY W KONINIE

W Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie kładziemy duży nacisk na edukację przyrodniczą dzieci realizując programy edukacyjne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Mali odkrywcy”. Nasze przedszkolaki poszerzają wiedzę przyrodniczą nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, ale przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt z naturą. W tym celu organizujemy bardzo dużo wycieczek do Izby Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, lasu i parku, często połączonych z warsztatami edukacyjnymi.

Wdrażamy dzieci do szacunku do świata przyrody – dużą uwagę poświęcamy na uwrażliwianie dzieci na los zwierząt. Dlatego też 06.03.2013 roku nasze przedszkole otoczyło patronatem kucyka Oliwkę z Parku im. F. Chopina w Koninie. Wkrótce potem zaopiekowaliśmy się też nowonarodzonym osiołkiem „Józiem” (06.10.2015 r.) Systematycznie organizowane są wycieczki do parku połączone ze zbiórką warzyw dla naszych podopiecznych.

Ponieważ w tym roku Oliwka wydała na świat potomstwo to poczuliśmy potrzebę, a nawet obowiązek zaopiekowania się również małym kucykiem. Ogłosiliśmy wewnątrzprzedszkolny konkurs na imię dla malucha. Napłynęło bardzo dużo pomysłów. Podczas uroczystości ogólnoprzedszkolnej wszystkie dzieci mogły brawami ocenić pomysły kolegów. I tak największe brawa zdobyło imię "Olo". Od tej pory „Olo” stał się oficjalnym beneficjentem naszej placówki – znaczy to, że dołączył do grona podopiecznych z parku, a mianowicie do swojej mamy „Oliwki” oraz osiołka „Józia”.

Tradycją już stało się wykonanie tablic pamiątkowych z imieniem podopiecznych, które uroczyście zawieszamy podczas wycieczek do parku.

                                                   

                                                   

                                                    Kucyk Olo