eTwinning

logo kolory tęczy

Temat projektu e-Twinning: “Kolory tęczy” – zabawy z kolorami.

Czas realizacji: listopad - luty

Opis projektu

Znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę. 

Zabawa kolorami jest jednym ze sposobów poznawania świata przez dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Otaczające nas kolory rozwijają myślenie, inteligencję, wyobraźnię. Projekt obejmuje wiedzę z zakresu zabaw matematycznych, przyrodniczych, artystycznych, eksperymentalnych, muzycznych. Projekt realizowany będzie od listopada do lutego 2018. Finałem będzie organizacja uroczystości przedszkolnej podsumowującej realizację projektu eTwinning „Rainbows Day”.

Język projektu: język angielski i język polski.

Cele ogólne:

 • Utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów.
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 • Stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy.
 • Integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
 • Rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.
 • Rozumienie konieczności ochrony przyrody.
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych.
 • Poszerzanie wiedzy o innych krajach.
 • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do odmienności związanej z kulturą i zwyczajami w innych krajach.
 • Wymiana doświadczeń związanych z pracą w przedszkolu w innych krajach.

Cele szczegółowe:

 • Nazywa oraz wskazuje kolory podstawowe oraz pochodne.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę - kolor.
 • Doskonali pamięć wzrokowo - ruchową.
 • Uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • Maluje prace na wybrany temat dba o jej estetykę.
 • Rozwija wyobraźnię plastyczną.

Realizacja projektu

 • Przedstawienie dzieciom krajów, które biorą udział w projekcie. Krótka prezentacja szkoły poprzez zdjęcia na platformie eTwinning (Listopad).
 • Systematyczne wykonywanie zadań projektowych - realizacja zajęć
  o tematyce związanej z danym kolorem. (Grudzień- Styczeń)
 • Publiczne przedstawienie wykonanych zadań:
 • publikacja zdjęć z wykonanych zabaw lub zajęć dydaktycznych wraz z opisami na stronie e-Twinning
 • publikacja własnych wytworów w swojej placówce, w dowolnej formie (Grudzień-Styczeń)
 • Zebranie wszystkich zadań projektowych: (Luty- Marzec)
 • „A świat się kręci w kolorach tęczy” - organizacja uroczystości przedszkolnej, pobranie zdjęć od partnerów projektu, utworzenie tęczy poprzez realizowane zabawy z kolorami przez partnerów projektu. Przedstawienie dzieciom Tęczy powstałej poprzez współpracę partnerów projektu eTwinning . Zamieszczenie zdjęć na platformie Twinspace.    

Obowiązki uczestników projektu:

 • Uczestnicy są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im zadań.
 • Systematycznie dokumentują efekty swojej pracy.
 • Dotrzymują ustalonych terminów.
 • Tworzą przyjazną i życzliwą atmosferę pracy i zabawy.

Przewidywane efekty

Po zakończeniu projektu dziecko:

 • Wzbogaci wiedzę przyrodniczo – ekologiczną.
 • Będzie rozpoznawać barwy podstawowe i pochodne.
 • Wyraża w pracach plastycznych dostrzeżone piękno otaczającego świata.

cert eTwinning

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png