Grupa VII

MAJ

Tematyka kompleksowa:

1.DBAMY O ZIEMIĘ                   30.04- 4.05 2018
2.ZABAWY Z MUZYKĄ               07.05- 11.05 2018
3.WIOSENNY KONCERT           14.05- 18.05 2018
4.DNI RODZINY                        21.05- 25.05 2018
5.UŚMIECH DZIECI                  28.05- 1.06 2018

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:
1.Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
2.Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
3.Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
4.Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
5.Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
6.Zapoznanie z ekosystemem łąki.
7.Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
8.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
9.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
10.Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
11.Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
12.Kształtowanie nawyków proekologicznych.
13.Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
14.Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
15.Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
logicznych, eksperymentów.
16.Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
17.Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
18.Kształtowanie pojęcia stałości masy.
19.Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
20.Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
21.Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n oraz wyrazami podstawowymi: komary, nos.
22.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
23.Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
24.Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
25.Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png