Grupa VII

CZERWIEC

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. WYCIECZKA PO POLSCE              4- 8.06.2018

2. PODRÓŻE                                     11- 15.06.2018

3. LATO                                            18- 22.06.2018

4. WYRUSZAMY W ŚWIAT             25- 29.06.2018

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.
 2. Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
 3. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej
  i wypowiadania się na ich temat.
 4. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
 5. Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
 6. Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów oraz formułowania hipotez i wyciągania wniosków.
 7. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
 8. Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,
  logicznych, eksperymentów.
 9. Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 10. Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 11. Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć – cyfrą 10.
 12. Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 13. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski h, oraz wyrazami podstawowymi: hejnał, hulajnoga.
 14. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków
  literopodobnych oraz liter.
 15. Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 16. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 17. Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 18. Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka. Profilaktyka logopedyczna.
 19. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 20. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 21. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 22. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 23. Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png