Grupa VII

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

1)DARY JESIENI - 01.10. - 05.10.

2)JESIENIĄ W PARKU I W LESIE - 08.10. – 12.10.

3)DBAMY O ZDROWIE - 15.10. – 19.10.

4)ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY- 22.10. – 26.10.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

 1. Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo.
 2. Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybó
 3. Wprowadzenie litery A,a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach.
 4. Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową.
 5. Doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie.
 6. Utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
 7. Wprowadzenie pojęcia „zdrowy styl życia”, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutkó
 8. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2.
 9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.
 10. Wprowadzenie litery i, Ina przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach.
 11. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie.
 12. Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych.
 13. Wprowadzenie literye, E na przykładzie wyrazu ekran.
 14. Wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
 15. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotó
 16. Utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp. Doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe.
 17. Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png