Grupa VI

MAJ

 

➢ 30.04.2018 – 04.05.2018 „Wycieczka po Polsce”
➢ 07.05.2018 – 11.05.2018 „Muzyczna zabawa”
➢ 14.05.2018 – 18.05.2018 „Wiosenny koncert na łące”
➢ 21.05.2018 – 25.05.2018 „Dzień mamy i taty”
➢ 28.05.2018 – 01.06.2018 „Uśmiech dzieci”

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

1.Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
2.Zapoznanie z symbolami narodowymi – flaga, godło, hymn Polski.
3.Rozbudzenie zainteresowania muzyką poważną.
4.Zapoznanie z instrumentami muzycznymi.
5.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się na ich temat.
6.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, dziełem sztuki, obrazkiem, tematem dnia.
7.Zapoznanie z ekosystemem łąki.
8.Wzbogacenie słownika czynnego nazwami owadów żyjących w ogrodzie, nazwami roślin i zwierząt żyjących na łące.
9.Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: źródło rzeki, ujście rzeki, rodzina wyrazów, Unia Europejska, stolica, legenda, sonata, plan miasta, mgła.
10.Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie – wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.
11.Zwrócenie uwagi na ważną rolę matki, ojca, rodzeństwa, rodziny w życiu dziecka.
12.Wzbudzenie zainteresowania historią rodziny. Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi stopnie pokrewieństwa.
13.Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów,
14.Utrwalenie pojęcia liczby dziewięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
15.Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziewięć – cyfrą 9.
16.Utrwalenie pojęcia czas - odczytywanie godziny na zegarze
17.Zapoznanie z obrazem graficznym głosek y, n, z oraz wyrazami podstawowymi: komary, nos, zegar.
18.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków litero-podobnych oraz liter.
19.Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
20.Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
21.Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
22.Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
23.Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
24.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
25.Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
26.Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png