Grupa V

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

  1. Dary jesieni
  2. Jesienią dbamy o zdrowie
  3. Jesień w parku i w lesie
  4. Zabawy na jesienne wieczory
  5. Ja i moja rodzina

    Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców

– odczytywanie globalnie nazw warzyw i owoców

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców krajowych i egzotycznych;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– porównywanie liczebności zbiorów;

-wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

-wprowadzenie liter: A, a oraz I, i;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głosek a oraz i w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– doskonalenie sprawności ruchowej;

– rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png