Grupa V

MAJ

Tematyka kompleksowa
1. WYCIECZKA PO POLSCE                    7.05. – 11.05.
2. KONCERT NA ŁĄCE                            14.05 – 18.05
3. DZIEŃ MAMY I TATY                         21.05 – 25.05
4. UŚMIECH DZIECKA                            28.05 – 01.06

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych takich jak flaga, godło, hymn narodowy.
2. Zapoznanie z melodią i słowami hymnu narodowego.
3. Wzbogacenie słownika o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn.
4. Budowanie przywiązania do kraju ojczystego i wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej. Poznanie znaczenia słowa „Ojczyzna”.
5. Kształtowanie postawy poszanowania odrębności narodowych.
6. Zapoznanie z pojęciem „stolica” oraz wyglądem herbu Warszawy.
7. Wskazywanie na mapie stolicy Polski - Warszawy oraz największej rzeki Wisły.
8. Budzenie zainteresowania życiem owadów.
9. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt.
10. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki i jej mieszkańców.
11. Usprawnienie narządów mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach bzz – bzz, cyk – cyk, kum – kum.
12. Poznanie wybranych owadów żyjących w naturalnym środowisku (motyle, mrówki, biedronki, ślimaki).
13. Kształcenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej wyrazów.
14. Doskonalenie umiejętności klasyfikowanie według określonego kryterium.
15. Uświadomienie dzieciom roli rodziców w ich życiu.
16. Kształtowanie szacunku do rodziców i podejmowanych przez nich obowiązków.
17. Poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z „Dniem Mamy i Taty”.
18. Wdrażanie do pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny.
19. Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywanie członków rodziny.
20. Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski n oraz wyrazem podstawowym nos.
21. Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby dziesięć – cyfrą 10.
22. Utrwalenie pojęcia liczby dziesięć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
23. Kształtowanie postawy tolerancji i miłości wobec ludzi różnej narodowości.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png