Grupa IV

PAŹDZIERNIK

 1. JESIENNE KRAJOBRAZY
 2. OWOCE I WARZYWA JESIENIĄ
 3. JESIENNA POGODA
 4. POSZUKIWACZE JESIENNYCH SKARBÓW

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych.
 • Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat, przedstawiania swojego zdania i uzasadniania go.
 • Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań, bajek i baśni.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głoski a na podstawie wyrazu podstawowego ananas
 • Wdrażanie do poszanowania przyrody i wrażliwości na jej piękno.
 • Pogłębienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami lasu i parku oraz budową drzewa, gatunkami drzew rosnących w Polsce i ich owocami.
 • Wzmacnianie nawyków prozdrowotnych, zachęcanie do zdrowego odżywiania się podczas samodzielnego przygotowania sałatki owocowej.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zapoznanie ze sposobami ochrony przed katarem.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i określania nastroju utworu muzycznego.
 • Rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 2 oraz ćwiczenie prawidłowego posługiwania się nimi w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, kontynuowania układów rytmicznych.
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 • Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych.
 • Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.
 • Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png