Grupa II

MAJ


Tematy kompleksowe:
1. Wiosna w ogrodzie       (30.04-11.O5)
2. Na majowej łące           (14.05-18.05)
3. Ja i moja rodzina          (21.05.-01.06)

 

Zadania dydaktyczno –wychowawcze:

1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawania świata roślin i zwierząt.
2.Otwieranie ,,oczu i uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie wiosną”- obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu.
3.Zorganizowanie wycieczki na ogródki działkowe- przyglądanie się pracom wiosennym, poznawanie narzędzi ogrodniczych.
4.Oglądanie ilustracji zwierząt , które zamieszkują łąki. Słuchanie ciekawostek na temat ich życia. Nabywanie odwagi i umiejętności opowiadania treści obrazka.
5.Poznawanie ważnej roli rodziców w życiu rodziny.
6.Wykazywanie się znajomością imion rodziców, rodzeństwa.
7.Wspólne przygotowanie spotkania z okazji Dnia Matki .
8.Sprawianie dzieciom radości związanej z obchodami Dnia Dziecka.
9.W miarę samodzielne radzenie sobie w czynnościach samoobsługowych.
10.Wspomaganie rozwoju wiedzy o samym sobie.
11.Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych, mających na celu rozwój sprawności manualnej.
12.Udział w zabawach ruchowych oraz zabawach inspirowanych muzyką.
13.Słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz wspólne śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego.
14.Zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych z wykorzystaniem kredek i farb, plasteliny itp.
15.Udział w zabawach na powietrzu oraz spacerach i wycieczkach w bliskim otoczeniu przedszkola.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png