Grupa II

PAŹDZIERNIK

 1. JESIEŃ W SADZIE 01-05.10.2018r.
 2. SMACZNE WARZYWA 08-12.10.2018r.
 3. JESIENIĄ W PARKU 15-19.10.2018r.
 4. JESIENIĄ W LESIE 22-26.10.2018r.
 5. DYNIOWE ŁAMIGŁÓWKI 29-31.10.2018r.

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 1. Wdrażanie do poszanowania przyrody.
 2. Rozbudzanie ciekawości dzieci zmianami zachodzącymi w otaczającym krajobrazie wraz z nadejściem jesieni.
 3. Rozwijanie różnorodnych form ekspresji twórczej dzieci.
 4. Utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
 5. Kształtowanie czynności porządkowych i samoobsługowych.
 6. Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za innych.
 8. Stwarzanie okazji do rozwoju kompetencji językowych, wypowiadania się na określony temat.
 9. Budowanie pozytywnych doświadczeń literackich przez częsty kontakt z literaturą w formie wierszy, opowiadań, bajek i baśni.
 10. Nabywanie umiejętności posługiwania się słownictwem z zakresu wielkości przedmiotów (małe, duże, wysoki, niski).
 11. Nazywanie kilku najczęściej spotykanych drzew (kasztanowiec, dąb, jarzębina) i rozpoznawanie ich po liściach i owocach.
 12. Nazywanie owoców z jesiennego sadu. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami owoców i sposobami ich wykorzystania.
 13. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego m.in. przez ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 14. Zachęcanie do wykorzystywania materiałów nietypowych (np. materiału przyrodniczego) do tworzenia prac plastycznych.
 15. Uwrażliwienie na sztukę, zachęcanie do impresji plastycznych inspirowanych muzyką i improwizacji ruchowej na podstawie obrazów i tekstów literackich.
 16. Rozwijanie sprawności motoryki małej przez zabawy paluszkowe i masażyki.
 17. Utrwalenie poprawnego chwytu kreślarskiego przez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne.
 18. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu i określania nastroju utworu muzycznego.
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png