eTwinning 2016/2017

 twinning

Projekt eTwinning "Europejska choinka świąteczna"

 logo europejska choinka

Pierwszym projektem, który realizujemy jest "Europejska choinka świąteczna". Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami i umiejętnościami związanymi z ozdobami choinkowych z innymi dziećmi z różnych krajów. Projekt dotyczy wykonania przez dzieci różnych ozdób choinkowych i przesłania ich do szkół, przedszkoli w innych krajach. Każde przedszkole i każda szkoła będzie miała możliwość udekorowania swojej choinki świątecznej ozdobami otrzymanymi od innymi placówek z różnych krajów. Udział w projekcie daje możliwość także rozwijania umiejętności językowych dzieci poprzez komunikowanie się z partnerami w języku angielskim.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest prezentacja przedszkola w formie zdjęć lub krótkiego filmu. Następnie wykonanie kilku zdjęć ukazujących pracę dzieci przy wykonywaniu ozdób choinkowych. Kolejnym krokiem jest przesłanie do wybranych przedszkoli lub szkół biorących udział w projekcie kilku ozdób. Następnie udekorowanie choinki otrzymanymi ozdobami od innych partnerów projektu.

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA UKAZUJĄCA PRACĘ DZIECI PRZY WYKONYWANIU OZDÓB CHOINKOWYCH

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIAŁANIA PARTNERÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU eTwinning "EUROPEJSKA CHOINKA"

 

RELACJA Z IMPREZY EDUKACYJNO - INTEGRACYJNEJ PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ TREŚCI PROJEKTU eTwinning "EUROPEJSKA CHOINKA"

certy

fikat

twinning

Projekt eTwinning "Zdrowa kuchnia przedszkolaka"

Logo eTwinning

Projekt propaguje zdrowy styl życia i  jednocześnie doskonali umiejętności językowe.  W trakcie realizacji projektu ma powstać mini książka kucharska pt. "Zdrowa kuchnia przedszkolaka", zawierająca międzynarodowe przepisy potraw z  wykorzystaniem warzyw i owoców.  Dzięki współpracy ze szkołami partnerskimi dzieci poznają styl życia swoich rówieśników w innych krajach. Będą mogły porównać swój styl życia ze stylem życia kolegów i koleżanek, poznać nowe przepisy, przekonać się do jedzenia świeżych owoców i warzyw oraz różnych potraw z ich wykorzystaniem.
Projekt obejmuje wiedzę z zakresu dbałości o zdrowie i upowszechniania zdrowego stylu życia. Projekt realizujemy będzie w okresie luty - maj 2017 r., a jego zakończenie zaplanowaliśmy na dzień 1 czerwca 2017 r. Finałem będzie uroczysty festyn z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu pod hasłem: „Jestem zdrowy i radosny” w ten sposób uczcimy 12 rocznicę programu e-Twinning w Polsce.

Celem projektu jest upowszechnienie zdrowego stylu życia w tym poznanie zasad zdrowego żywienia. Cele ogólne: promowanie i pogłębianie wśród dzieci, zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia, podejmowanie działań mających na celu przybliżenie dzieciom zasad zdrowego żywienia, przekonanie się do jedzenia świeżych owoców i warzyw oraz różnych potraw z ich wykorzystaniem, poszerzanie wiedzy o innych krajach, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do odmienności związanej  z kulturą i zwyczajami w innych krajach, wymiana doświadczeń związanych z pracą w przedszkolu w innych krajach,
Cele szczegółowe: praktyczne wykorzystanie i rozszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania badanie i pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach spożywczych, potrzebie ich spożywania oraz propagowanie i wdrażanie idei zdrowego żywienia w życiu codziennym, nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.

Przewidywane efekty: wzrost zainteresowania dzieci  zdrowym odżywianiem, ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych, rozwój umiejętności samoobsługowych niezbędnych do rozwoju osobistego dzieci, zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest pzedstawienie dzieciom krajów, które biorą udział w projekcie i wybranie przez dzieci zdrowych potraw, które chcą przygotowywać oraz krótka prezentacja przedszkola poprzez zdjęcia lub prezentacje multimedialną (luty). Następnie systematyczne wykonywanie zadań projektowych – wykonanie zdrowych potraw  (marzec). Kolejnym krokiem jest publiczne przedstawienie wykonanych zadań: publikacja zdjęć wraz z opisami na stronie e-Twinning - publikacja własnych wytworów  w swojej placówce (w formie prezentacji, filmów lub zdjęć - kwiecień). Następnie Zebranie wszystkich zadań projektowych (przepisów – książki kucharskiej), przesłanie ich do placówek biorących udział w projekcie.  Ostatnim krokiem jest wykonanie ,,Kącika kucharskiego – prezentacja książek kucharskich z innych krajów” (prezentacja kącików na  platformie  e-Twinning (maj).

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

 

"ZDROWA KSIĄŻKA KUCHARSKA"

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU eTwinning "ZDROWA KUCHNIA PRZEDSZKOLAKA"

DZIAŁANIA PARTNERÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU eTwinning " ZDROWA KUCHNIA PRZEDSZKOLAKA"

https://www.youtube.com/watch?v=CiJ7ga9UwAM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=flngdtUoXpw&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=rwXoBiimJVc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=RAAOCCCHXeU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=njsodfmA2V0&feature=youtu.be

certy zdrowie

 

Projekt eTwinning "Sensoryka dla Smyka" - zabawy polisensoryczne.

logo SI

„Sensoryka dla Smyka” to cykl zabaw - relacji z wykorzystaniem polisensorycznych pomocy dydaktycznych samodzielnie wykonanych. Projekt polega na wykonaniu wspólnie z dziećmi polisensorycznych pomocy (tzn. stanowiących źródło bodźców sensorycznych oddziałujących na zmysły dzieci), następnie na przeprowadzeniu kilku zabaw – relacji z ich wykorzystaniem.

Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami dotyczącymi pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej.

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera elementy nowatorskie: zabawy – relacje z własnoręcznie wykonanymi polisensorycznymi pomocami. Zabawom może towarzyszyćmuzyka i określona fabułaopowieści ruchowej. Ideą projektu jest łączenie treści poprzez posługiwanie się ruchem, zmysłami i muzyką jako narzędziem wspomaganiarozwoju psychoruchowego dzieci.

Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami dotyczącymi pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i   wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej. Cele: rozwojowe: wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju dzieci - harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalno – społecznej, ruchowej i sensorycznej; edukacyjne: kształtowanie umiejętności oraz sprawności dzieci; terapeutyczne: rewalidacja zaburzonych funkcji w rozwoju psychomotorycznym poprzez działania stymulujące: wzmacnianie, wyciszanie, usprawnianie, motywowanie, aktywizowanie, reagowanie na bodźce oraz zabawy sensoryczne.

Oczekiwane rezulataty: Efekty projektu to stymulowanie i wszechstronne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci we wszystkich sferach funkcjonowania poprzez zaplanowane doświadczenia ruchowe i sensoryczne Zabawy polisensoryczne pozytywnie wpływają na sferę ruchową, emocjonalno – społeczną i osobowościową dzieci oraz zaspokajają potrzeby psychiczne. Efektem jest także pozyskanie pomysłów dotyczących pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i sposobów wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej. Udział w projekcie daje także możliwość rozwijania umiejętności językowych dzieci poprzez komunikowanie się z partnerami projektu w języku angielskim.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest przedstawienie dzieciom krajów, które biorą udział w projekcie oraz prezentacja przedszkola w formie prezentacji (marzec). Następnie wykonanie wspólnie z dziećmi polisensorycznych pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie zabaw z dziećmi z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych (kwiecień). Ostatnim krokiem jest wykonanie zdjęć ukazujących pracę dzieci przy wykonywaniu pomocy oraz podczas zabaw polisensorycznych, następnie przesłanie ich do autora projektu i na platformę eTwinning (maj).

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

  

 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU eTWINNING "SENSORYKA DLA SMYKA"

certyfikat

 twinning

Projekt eTwinning "Sensoryka dla Smyka" - zabawy polisensoryczne.

logo SI

„Sensoryka dla Smyka” to cykl zabaw - relacji z wykorzystaniem polisensorycznych pomocy dydaktycznych samodzielnie wykonanych. Projekt polega na wykonaniu wspólnie z dziećmi polisensorycznych pomocy (tzn. stanowiących źródło bodźców sensorycznych oddziałujących na zmysły dzieci), następnie na przeprowadzeniu kilku zabaw – relacji z ich wykorzystaniem.

Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami dotyczącymi pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej.

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera elementy nowatorskie: zabawy – relacje z własnoręcznie wykonanymi polisensorycznymi pomocami. Zabawom może towarzyszyćmuzyka i określona fabułaopowieści ruchowej. Ideą projektu jest łączenie treści poprzez posługiwanie się ruchem, zmysłami i muzyką jako narzędziem wspomaganiarozwoju psychoruchowego dzieci.

Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami dotyczącymi pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i   wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej. Cele: rozwojowe: wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju dzieci - harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalno – społecznej, ruchowej i sensorycznej; edukacyjne: kształtowanie umiejętności oraz sprawności dzieci; terapeutyczne: rewalidacja zaburzonych funkcji w rozwoju psychomotorycznym poprzez działania stymulujące: wzmacnianie, wyciszanie, usprawnianie, motywowanie, aktywizowanie, reagowanie na bodźce oraz zabawy sensoryczne.

Oczekiwane rezulataty: Efekty projektu to stymulowanie i wszechstronne wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci we wszystkich sferach funkcjonowania poprzez zaplanowane doświadczenia ruchowe i sensoryczne Zabawy polisensoryczne pozytywnie wpływają na sferę ruchową, emocjonalno – społeczną i osobowościową dzieci oraz zaspokajają potrzeby psychiczne. Efektem jest także pozyskanie pomysłów dotyczących pomocy dydaktycznych oddziałujących na zmysły dzieci i sposobów wykorzystania ich do stymulacji polisensorycznej. Udział w projekcie daje także możliwość rozwijania umiejętności językowych dzieci poprzez komunikowanie się z partnerami projektu w języku angielskim.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest przedstawienie dzieciom krajów, które biorą udział w projekcie oraz prezentacja przedszkola w formie prezentacji (marzec). Następnie wykonanie wspólnie z dziećmi polisensorycznych pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie zabaw z dziećmi z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych (kwiecień). Ostatnim krokiem jest wykonanie zdjęć ukazujących pracę dzieci przy wykonywaniu pomocy oraz podczas zabaw polisensorycznych, następnie przesłanie ich do autora projektu i na platformę eTwinning (maj).

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

  

 

 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU eTWINNING "SENSORYKA DLA SMYKA"

 

certyfikat

 

Projekt eTwinning "Zdrowa kuchnia przedszkolaka"

Logo eTwinning

Projekt propaguje zdrowy styl życia i  jednocześnie doskonali umiejętności językowe.  W trakcie realizacji projektu ma powstać mini książka kucharska pt. "Zdrowa kuchnia przedszkolaka", zawierająca międzynarodowe przepisy potraw z  wykorzystaniem warzyw i owoców.  Dzięki współpracy ze szkołami partnerskimi dzieci poznają styl życia swoich rówieśników w innych krajach. Będą mogły porównać swój styl życia ze stylem życia kolegów i koleżanek, poznać nowe przepisy, przekonać się do jedzenia świeżych owoców i warzyw oraz różnych potraw z ich wykorzystaniem.
Projekt obejmuje wiedzę z zakresu dbałości o zdrowie i upowszechniania zdrowego stylu życia. Projekt realizujemy będzie w okresie luty - maj 2017 r., a jego zakończenie zaplanowaliśmy na dzień 1 czerwca 2017 r. Finałem będzie uroczysty festyn z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu pod hasłem: „Jestem zdrowy i radosny” w ten sposób uczcimy 12 rocznicę programu e-Twinning w Polsce.

Celem projektu jest upowszechnienie zdrowego stylu życia w tym poznanie zasad zdrowego żywienia. Cele ogólne: promowanie i pogłębianie wśród dzieci, zdrowych nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia, podejmowanie działań mających na celu przybliżenie dzieciom zasad zdrowego żywienia, przekonanie się do jedzenia świeżych owoców i warzyw oraz różnych potraw z ich wykorzystaniem, poszerzanie wiedzy o innych krajach, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do odmienności związanej  z kulturą i zwyczajami w innych krajach, wymiana doświadczeń związanych z pracą w przedszkolu w innych krajach,
Cele szczegółowe: praktyczne wykorzystanie i rozszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania badanie i pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach spożywczych, potrzebie ich spożywania oraz propagowanie i wdrażanie idei zdrowego żywienia w życiu codziennym, nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.

Przewidywane efekty: wzrost zainteresowania dzieci  zdrowym odżywianiem, ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych, rozwój umiejętności samoobsługowych niezbędnych do rozwoju osobistego dzieci, zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest pzedstawienie dzieciom krajów, które biorą udział w projekcie i wybranie przez dzieci zdrowych potraw, które chcą przygotowywać oraz krótka prezentacja przedszkola poprzez zdjęcia lub prezentacje multimedialną (luty). Następnie systematyczne wykonywanie zadań projektowych – wykonanie zdrowych potraw  (marzec). Kolejnym krokiem jest publiczne przedstawienie wykonanych zadań: publikacja zdjęć wraz z opisami na stronie e-Twinning - publikacja własnych wytworów  w swojej placówce (w formie prezentacji, filmów lub zdjęć - kwiecień). Następnie Zebranie wszystkich zadań projektowych (przepisów – książki kucharskiej), przesłanie ich do placówek biorących udział w projekcie.  Ostatnim krokiem jest wykonanie ,,Kącika kucharskiego – prezentacja książek kucharskich z innych krajów” (prezentacja kącików na  platformie  e-Twinning (maj).

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 

"ZDROWA KSIĄŻKA KUCHARSKA"

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU eTwinning "ZDROWA KUCHNIA PRZEDSZKOLAKA"

 

DZIAŁANIA PARTNERÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU eTwinning " ZDROWA KUCHNIA PRZEDSZKOLAKA"

https://www.youtube.com/watch?v=CiJ7ga9UwAM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=flngdtUoXpw&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=rwXoBiimJVc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=RAAOCCCHXeU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=njsodfmA2V0&feature=youtu.be

certy zdrowie

 

Projekt eTwinning "Europejska choinka świąteczna"

 logo europejska choinka

Pierwszym projektem, który realizujemy jest "Europejska choinka świąteczna". Głównym celem projektu jest promowanie dzielenia się pomysłami i umiejętnościami związanymi z ozdobami choinkowych z innymi dziećmi z różnych krajów. Projekt dotyczy wykonania przez dzieci różnych ozdób choinkowych i przesłania ich do szkół, przedszkoli w innych krajach. Każde przedszkole i każda szkoła będzie miała możliwość udekorowania swojej choinki świątecznej ozdobami otrzymanymi od innymi placówek z różnych krajów. Udział w projekcie daje możliwość także rozwijania umiejętności językowych dzieci poprzez komunikowanie się z partnerami w języku angielskim.

Etapy realizacji projektu:

Pierwszym krokiem jest prezentacja przedszkola w formie zdjęć lub krótkiego filmu. Następnie wykonanie kilku zdjęć ukazujących pracę dzieci przy wykonywaniu ozdób choinkowych. Kolejnym krokiem jest przesłanie do wybranych przedszkoli lub szkół biorących udział w projekcie kilku ozdób. Następnie udekorowanie choinki otrzymanymi ozdobami od innych partnerów projektu.

Nasze działania w ramach realizacji projektu:

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA UKAZUJĄCA PRACĘ DZIECI PRZY WYKONYWANIU OZDÓB CHOINKOWYCH

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIAŁANIA PARTNERÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU eTwinning "EUROPEJSKA CHOINKA"

 

RELACJA Z IMPREZY EDUKACYJNO - INTEGRACYJNEJ PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ TREŚCI PROJEKTU eTwinning "EUROPEJSKA CHOINKA"

certy

fikat

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png