Zajęcia dodatkowe organizowane dla dzieci

w Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie 

w roku szkolnym 2018 / 2019

 

I. Zajęcia muzyka z rytmiką  dla dzieci 3- 6 letnich 

-prowadząca Pani Justyna Wysocka 

Gr. I- Żabki- 10.00 - 10.15  poniedziałek

Gr. II- Sówki - 10.15 - 10.30  poniedziałek

Gr. III- Pszczółki - 11.00 – 11.30  piątek 

Gr. IV- Misie - 12.30 - 13.00 piątek

Gr. V- Biedronki - 11.30 - 12.00  piątek

Gr. VI- Kotki–11. 00 - 11.30  czwartek

Gr. VII - Żyrafki – 11.30 - 12.00 czwartek  

                                                                                                        

II. Zajęcia plastyczne  dla dzieci 3- 6 letnich

-prowadząca Pani Monika Pik 

Gr. I- Żabki- 11.00- 11.30  poniedziałek

Gr. II- Sówki - 11.00- 11.30  piątek

Gr. III- Pszczółki- 11.30- 12.00  czwartek

Gr. IV- Misie - 11.30- 12.00 piątek

Gr. V- Biedronki - 12.30 – 13.00  piątek

Gr. VI- Kotki–11. 00- 11.30  środa

Gr. VII - Żyrafki – 10.30- 11.00 wtorek

                                                                                                                              

III. Zajęcia artystyczne dla dzieci 5 -6 letnich

– prowadząca Pani Julita Szmagaj /nauczyciel /

Gr. V- Biedronki 11.30 – 12.00 wtorek

Gr. VI- Kotki–11. 00- 11.30  poniedziałek

Gr. VII - Żyrafki – 11.00- 11.30 środa   

        

IV. Zajęcia logopedyczne dla dzieci 5,6- letnich

– prowadząca Pani Marzena Prusak /logopeda /

Dzień tygodnia :

I logo / 4 dz./       12.30-13.00   wtorek  i 10.30-11.00   piątek

II logo / 4 dz./      11.00-11.30  poniedziałek  i  11.30-12.00   środa

III logo / 4 dz./     11.30-12.00   poniedziałek  i  11.30-12.00   czwartek   

 

V.  Zajęcia terapeutyczne 

-prowadząca Pani  Katarzyna Kasprzak  /nauczyciel /  

Grupa ter 1. / 8 dz./ :   11.00-11.30 wtorek  i 11.30-12.00 wtorek   

 

VI. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

-prowadząca Pani Katarzyna Kasprzak  /nauczyciel /

Dzień tygodnia :

Zkk 1 - / 5 dz./ -  11.30-12.00 środa 

Zkk 2- / 5 dz./ – 10.30 – 11.00 czwartek 

Zkk 3 - / 5 dz./– 11.30 – 12.00 poniedziałek 

Zkk 4 - / 5 dz./– 13.00-13.30 piątek 

 

Zajęcia ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć  :

 

I. Katecheza dla dz. z gr. II-VII

prowadząca Pani Wioleta Ławniczak Fritz /nauczyciel  katecheta/

Dzień tygodnia : poniedziałek ; środa

Gr. II- Sówki - 13.00-13.15 -  poniedziałek i środa

Gr.  III- Pszczółki - 13.15–13.30 - poniedziałek i  środa

Gr.  IV- Misie - 13.30-14.00 – poniedziałek i środa

Gr.  V – Biedronki - 15.00-15.30 – poniedziałek i środa 

Gr.  VI – Kotki - 14.30-15.00 – poniedziałek i środa

Gr.  VII –Żyrafki - 14.00-14.30 – poniedziałek i środa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 II. Język angielski dla dz. z gr. I-VII

prowadząca Pani Natalia Kwiatkowska  /nauczyciel /

Gr. I – Żabki – 11.00 – 11.15 / wtorek i czwartek /

Gr. II- Sówki - 11.15-11.30  /  wtorek i czwartek / 

Gr. III- Pszczółki - 13.00-13.30 /piątek /

Gr. IV- Misie - 11.00-11.30 / poniedziałek i środa / 

Gr. V - Biedronki-11.30-12.00 / poniedziałek i środa/

Gr. VI - Kotki-11.30-12.00 / czwartek i piątek /

Gr. VII- Żyrafki -11.30-12.00 / wtorek / i  12.30-13.00 / piątek /                                                                                                                                                         

 

Ponadto nauczycielki w swoich grupach prowadzą dodatkowe zajęcia z dziećmi:

  • W gr. I – Żabki – zajęcia przyrodniczo – badawcze „Mali Einsteini”
  • W gr. II – Sówki – zajęcia przyrodnicze „W świecie natury”
  • W gr. III –Pszczółki - zajęcia językowe „ Mali Angliści” 
  • W gr. IV- Misie - zajęcia  przyrodnicze „Mali odkrywcy”
  • W gr. V- Biedronki – zajęcia muzyczno- ruchowych „Wesołe Biedronki – słucham, tańczę, śpiewam”
  • W gr. VI– Kotki -  zajęcia „ Małe skrzaty poznają świat”
  • W gr. VII - Żyrafki - zabawy matematyczne „Matematyka Smyka”, „ Zaszyfrowana muzyka”

 

 

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci w Przedszkolu nr 16

im. Jana Brzechwy w Koninie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 I. Zajęcia muzyka z rytmiką ¬dla dzieci 3- 6 letnich
- prowadząca Pani Justyna Wysocka

Gr.II- Biedronki- 10.30- 10.45 poniedziałek

Gr.III- Misie - 10.45- 11.00 poniedziałek

Gr.IV- Kotki- 11.00- 11.30 poniedziałek

Gr.V- Żyrafki - 11.30 – 12.00 poniedziałek

Gr.VI- Zeberki–11. 00- 11.30 czwartek

Gr.VII- Papużki– 11.30- 12.00 czwartek

 

II. Zajęcia artystyczne dla dzieci 5 -6 letnich

prowadząca Pani Julita Szmagaj  /nauczyciel /

Gr.Zeberki–13. 30- 14.00 poniedziałek

Gr.Papużki– 11.00- 11.30 wtorek

Gr. Żyrafki - 13.00 – 13.30 czwartek

Gr. Kotki- 12.30- 13.00 piątek


III. Zajęcia logopedyczne dla dzieci 5,6- letnich

prowadząca Pani Marzena Prusak /logopeda /

Dzień tygodnia :
I logo / 4 dz./ 11.00-11.30 poniedziałek i 12.30-13.00 wtorek

II logo / 4 dz./ 11.15-11.45 środa i 11.00-11.30 czwartek

III logo / 4 dz./ 11.30-12.00 czwartek i 11.30-12.00 piątek

 

IV. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -    prowadząca Pani Sylwia Kamińska /nauczyciel / Dzień tygodnia :
Zkk - / 5 dz./ - 14.30-15.00 środa
Zkk 1- / 5 dz./ – 12.30 – 13.00 czwartek
Zkk 2 - / 5 dz./– 11.30 – 12.00 piątek
Zkk 3 - / 5 dz./– 14.30-15.00 poniedziałek

Zajęcia ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć :


I. Katecheza dla dz. z gr. II-VII prowadząca Pani Wioleta Ławniczak Fritz /nauczyciel katecheta/

Dzień tygodnia : poniedziałek ; środa
Gr. II- Biedronki- 13.00-13.15 - poniedziałek i środa

Gr. III- Misie - 13.15–13.30 - poniedziałek i środa

Gr. IV- Kotki- 13.30-14.00 – poniedziałek i środa

Gr. V - Żyrafki - 14.00-14.30 – poniedziałek i środa

Gr. VI - Papużki– 14.30-15.00 – poniedziałek i środa

Gr. VII – Zeberki - 15.00-15.30 – poniedziałek i środa

 

II. Język angielski dla dz. z gr. I-VII

-prowadząca Pani Natalia Kwiatkowska /nauczyciel /
Gr. I – Pszczółki

Gr. II- Biedronki- 11.30-11.45 / poniedziałek i środa /

Gr. III- Misie - 11.45-12.00 / poniedziałek i środa /

Gr. IV- Kotki- 11.00-11.30 / wtorek i piątek /

Gr. V - Żyrafki - 11.30-12.00 / wtorek / i 13.00-13.30 / piątek/

Gr. VI - Zeberki– 11.30-12.00 / czwartek i piątek /

Gr. VII- Papużki– 12.30-13.00 / czwartek i piątek /

Ponadto nauczycielki w swoich grupach prowadzą dodatkowe zajęcia z dziećmi:
• W gr. III- Misie - zajęcia przyrodnicze „Mali odkrywcy”
• W gr. VII - Zeberki - zajęcia przyrodniczo – badawcze „Mali Einsteini”
• W gr. V - Żyraki - zabawy matematyczne „Matematyka Smyka”
• W gr. I –Pszczółki - zajęcia językowe „ Mali Angliści”
• W gr. II- Biedronki – zajęcia muzyczno- ruchowych „ Wesołe Biedronki – słucham, tańczę, śpiewam”
• W gr. IV – Kotki - zajęcia „ Badam, doświadczam, współdziałam z innymi” prowadzonych Metodą Ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz metodą integracji sensorycznej „Sensoryka dla Smyka”
• W gr. VI- Papużki – „ Zbieram, poszukuję, badam”

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png