MAJ


Tematy kompleksowe:
1.Na majowej łące        (30.04-11.05)
2.Wiosna w ogrodzie    (14.05-19.O5)
3.Ja i moja rodzina       (21.05.-01.06)

 


Zadania dydaktyczno –wychowawcze:
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawania świata roślin i zwierząt.
2.Otwieranie ,,oczu i uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie wiosną”- obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu.
3.Zorganizowanie wycieczki na ogródki działkowe- przyglądanie się pracom wiosennym, poznawanie narzędzi ogrodniczych.
4.Oglądanie ilustracji zwierząt , które zamieszkują łąki. Słuchanie ciekawostek na temat ich życia. Nabywanie odwagi i umiejętności opowiadania treści obrazka.
5.Poznawanie ważnej roli rodziców w życiu rodziny.
6.Wykazywanie się znajomością imion rodziców, rodzeństwa.
7.Sprawianie dzieciom radości związanej z obchodami Dnia Dziecka.
8.W miarę samodzielne radzenie sobie w czynnościach samoobsługowych.
9. Wspomaganie rozwoju wiedzy o samym sobie.
10. Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych, mających na celu rozwój sprawności manualnej.
11. Udział w zabawach ruchowych oraz zabawach inspirowanych muzyką.
12. Słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz wspólne śpiewania piosenek z repertuaru
dziecięcego.
13. Zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych z wykorzystaniem kredek i farb, plasteliny itp.
14. Udział w zabawach na powietrzu oraz spacerach i wycieczkach w bliskim otoczeniu przedszkola.

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png