WRZESIEŃ

 1. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM 3-7.09.2018 r
 2. MOJE PRZEDSZKOLE 10-14.09.2018r
 3. JESTEM SAMODZIELNY 17-21.09.2018r
 4. NASZE UMOWY 24-28.09.2018r

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 • nawiązywanie serdecznego kontaktu poprzez wzajemne poznanie się i wspólną zabawę
 • budowanie radosnej atmosfery poprzez wspólne działania
 • nauka ustawiania się w kole
 • integrowanie się dzieci poprzez wspólne działania ruchowe, rozwijanie motoryki dużej
 • reagowanie na sygnał
 • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 • ćwiczenie percepcji, pamięci wzrokowej
 • uważne słuchanie tekstu czytanego
 • wypowiadanie się na temat opowiadania i swoich ulubionych zabaw
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • usprawnianie małej motoryki poprzez rysowanie, kolorowanie ograniczonej powierzchni, zabawy z masą solną, manipulowanie, naklejanie
 • wdrażanie do werbalizacji swoich potrzeb i prawidłowego reagowania w sytuacjach społecznych
 • wyrażanie swoich potrzeb werbalnie oraz w kontakcie wzrokowym
 • kształtowanie świadomości ułożenia narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej, zachęcanie do samodzielnych działań
 • poznanie funkcji znaczka przedszkolnego, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach
 • utrwalenie pojęć na górze, na dole, na (czymś), pod (czymś), utrwalanie pojęć w działaniu
 • wdrażanie do dobrych nawyków higienicznych
 • rozwijanie myślenia oraz pamięci poprzez rozwiązywanie zagadek literackich
 • klasyfikowanie według rodzaju
 • kształtowanie współodpowiedzialności za porządek
 • wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych w języku polskimi i obcym, zachęcanie do okazywania uprzejmości w stosunku do innych
 • odkrywanie właściwości fizycznych wybranych przedmiotów poprzez eksperymentowanie
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • usprawnianie zmysłu dotyku, rozpoznawanie kształtu i faktury poprzez dotyk
 • zapoznanie z zasadami przebywania na terenie ogrodu przedszkolnego (i placów zabaw) oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętów
 • kształtowanie postaw koleżeńskich, odwoływanie się do kodeksu grupy w trudnych sytuacjach
 • posługiwanie się określeniami: na, pod, obok, za
 • przeliczanie w zakresie dostępnym dla dzieci
 • odwzorowania liczebności zbioru (w zakresie 1–3)
 • zapoznanie z pracą policjanta, jego strojem i akcesoriami
 • zachęcanie do śpiewania piosenek, ilustrowania ich słów za pomocą symboli
 • Układanie prostych rytmów, dostrzeganie regularności
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną
 • usprawnianie grafomotoryki poprzez kreślenie kół różnej wielkości
 • rozumienie znaczenia sygnalizacji dźwiękowej dla pojazdów uprzywilejowanych
 • tworzenie pracy za pomocą wielu środków wyrazu artystycznego
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png