OPŁATY  ZA  KORZYSTANIE  Z  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  W PRZEDSZKOLU  NR 16 IM. JANA BRZECHWY  W  KONINIE

Czas bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego - bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 8.00-13.00


1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki reguluje Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

Stawka za 1godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł.


2. Opłaty za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin reguluje Uchwała nr 244 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których Organem Prowadzącym jest Miasto Konin. 

3. Wysokość stawki żywieniowej reguluje zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Przedszkola wydane w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7 zł., a koszty poszczególnych posiłków wynoszą odpowiednio:

śniadanie – 2,10 zł,
obiad – 3,50 zł,
podwieczorek – 1,40 zł.

 4. Opłaty  należy uiszczać  do 15-ego każdego miesiąca w kasie Przedszkola w poniedziałki, wtorki i co drugi piątek w godzinach:

Poniedziałek     - 8:00 - 16:00

Wtorek              - 7:00 - 15:00

Co drugi piątek - 7:00 - 15:00

Nr konta : Getin bank 02 1560 0013 2015 2808 8488 0001

5. Za zwłokę we wnoszeniu opłat po terminie Przedszkole nalicza odsetki.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZA M – C

Wrzesień  2018 R   ZBIERANA BĘDZIE

w dniach   3, 4 ,10, 11, 14 

 KASA CZYNNA 

 PONIEDZIAŁEK - 800 - 1600

WTOREK           - 700-1500 

        CO DRUGI PIĄTEK - 700- 1500

PRZERWA         - 1000- 1230

 

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017r. zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

 

 

001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png