REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 16 IM. JANA BRZECHWY W KONINIE

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola nr 16 zakończona

 

 

 Informacja dla rodziców

 

Informujemy, że od dnia 07.03.2018 – 27.03.2018 roku rozpocznie się elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 .

www.konin.przedszkola.vnabor.pl


Elektroniczna rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów:
Etap I- rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw.   "Kontynuacja".
Trwać będzie od dnia 20.02.2018 - 22.02.2018 i przeznaczona będzie wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.
Rodzice otrzymają od nauczycielek w grupach ,,DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019", którą należy wypełnić i oddać w terminie do 28.02.2018.
Dane z Deklaracji do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie jej w terminie będzierównoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy wypełnić czytelnie wewszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach.

Etap II- rejestracja i weryfikacja nowych wniosków.
W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU POD PODANYM ADRESEM


www.konin.przedszkola.vnabor.pl


1.Strona aktywna będzie od 07.03.2018 - 27.03.2018. Należy postępować wg wskazanych etapów wymaganych przez system. Następnie należy wydrukować wypełniony wniosek, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.Rekrutacja trwa od 07.03.2018- 27.03.2018 do godziny 15.00.
3.Dnia 20.04.2018 dostępne będą listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.W dniach od 20.04.2018 – 25.04.2018 do godz.15.00 Rodzic POTWIERDZA WOLĘ przyjęcia dziecka do przedszkola.
Brak potwierdzenia woli ze strony rodzica powoduję automatycznie rezygnację z miejsca w placówce.
5.Dnia 27.04.2018r. godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.
6.Od 07 maj 2018 do 15 maja 2018 dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektorów przedszkoli, w miarę wolnych miejsc – rekrutacja uzupełniająca.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 16 w Koninie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Potwierdzenie woli

Oświadczenie rodziców przedszkola

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie
 
 
001akademia-aquafresh.png002antytyto.png003azpl.jpg004kubus.png005logo-zdrowi.jpg006logo_zajac.jpg007_szkola_w_ruchu.png008_zdrowo_jemy_zdrowo_rosniemy.png